Oplossingen

gespecialiseerd in optimaliseren van planning en productie processen MKB

Papierloos werken in een productieomgeving

Met behulp van de YM Logic Tool kan planning en productie papierloos werken. De tool zorgt ervoor dat het productieplan digitaal in de juiste vorm op de juiste plaatst beschikbaar is. Machine instellingen, artikelinformatie, werkinstructies en planningen zijn altijd up to date. Afwijkingen tijdens productieproces worden a la minuut duidelijk en de te nemen acties verschijnen in beeld. Zo wordt niet alleen productie output maar ook de kwaliteit gewaarborgd. Scanners kunnen geintergreerd worden, zodat tracking & tracing van de productstroom eenvoudig wordt.

Optimale Productie Planning

Met behulp van de YM Logic Tool wordt planningsproces inzichtelijk, waardoor productiemiddelen optimaal ingezet kunnen worden. Het procutieplan is op alle werkplekken digitaal inzichtelijk en up to date. Dit bespaart tijd en dus geld.


Integreren Kwaliteitssysteem

Met behulp van de YM Logic Tool worden kwaliteitssystemen geintergreerd in het productieproces. Aan de productielijn wordt digitaal per afdeling de juiste kwaliteits en schoonmaak instrucites getoond. Door middel van eenvoudige digitale formulieren worden metingen en controles vastgelegd. Bij afwijkingen wordt aangegeven wat de te nemen acties zijn. Op ieder tijd van de dag kunnen resultaten geanalyseerd worden.

Tracking & Tracing

Wilt u een sluitende tracking & tracing realiseren, zonder papier? Dit kan met behulp van de YM Logic Tool. De tool volgt digitaal de productiestroom en labelt halffabricaten en gereedproduct zodat niet alleen de goederen makkelijk opgeboekt kunnen worden maar ook tussenvoorraden en Work in Process (WIP) inzichtelijk zijn. Ook krijgt u inzicht in het werkelijke verbruik van materialenen grondstoffen op orderniveau.

OEE (Overall Equipment Efficiency)

Met behulp van de YM Logic Tool worden de technische, operationele verstoringen en snelheid verlies inzichtelijk. Maar ook uitval en afval wordt duidelijk. De OEE is een prima hulpmiddel om processen te verbeteren.

Scenario Planning

Met behulp van de krachtige YM Logic Scenario Planning tool kunnen organisaties verschillende ‘what if’ scenario’s uitwerken. Daarbij gaat het om verbeterprojecten (bijvoorbeeld hogere normen), extra volume of een introductie van nieuwe producten. De tool berekent op basis van parameters, normen en uitgangspunten diverse scenario’s. Doel ervan is het inzichtelijk maken van de belangrijkste bedrijfsonzekerheden, -risico’s en –kansen.


Contact: info@ymlogic.nl   06 49648362