Vorigeoplossingen.html
YM Logic gespecialiseerd interne logistiek productielogistiek

gespecialiseerd in interne- en productielogistiek voor het MKB

De YM Logic aanpak


Om te kunnen beoordelen of en wat Scenario Planning voor u kan betekenen, komen wij langs voor een intakegesprek. Op basis daarvan ontvangt u van ons een offerte en plan van aanpak.


Contact

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een afspraak.

Marcel van Heemskerk

06-28274077

Marcelvanheemskerk@ymlogic.nl

Scenario Planning Tool

Kenmerken behoefte aan Scenario Planning


 1.     Capaciteitsissues (mens en/of machine)

 2.     Veranderende markt(vraag)

 3.     Nieuwe producten en/of markten

 4.     Levertijd problemen

 5.     Stijging productiekosten

 6.     Gevoel dat het beter kan

 7.     Onzeker over beslissingen

integraal productiekosten besparen
YM Logic Scenario Planning Tool


Met behulp van de krachtige YM Logic Scenario Planning tool kunnen organisaties verschillende ‘what if’ scenario’s uitwerken. Daarbij gaat het om verbeterprojecten (bijvoorbeeld hogere normen), extra volume of een introductie van nieuwe producten. De tool berekent op basis van parameters, normen en uitgangspunten diverse scenario’s. Doel ervan is het inzichtelijk maken van de belangrijkste bedrijfsonzekerheden, -risico’s en –kansen.

 

Wat levert YM Logic Scenario Planning op?


 1. Flexibel en effectief omgaan met externe factoren en/of onverwachte gebeurtenissen

 2. Juiste verbeterprogramma’s starten

 3. Resultaat van creatieve oplossingen inzichtelijk maken

 4. Geslaagde introductie van nieuwe producten en/of markten

 5. Gefundeerde besluitvorming

 6. Geld en tijd

 7. Resultaten van veranderingen in alle mogelijke variabelen zichtbaar maken

integraal productiekosten optimaliseren

    copyright 2008 YM Logic                                    contact: 06 -28 27 40 77                                           mail: info@ymlogic.nl