Vorigeoplossingen.html
YM Logic gespecialiseerd interne logistiek productielogistiek

gespecialiseerd in interne- en productielogistiek voor het MKB

De YM Logic aanpak


Om te kunnen beoordelen of en wat de YM Logic productie planning toolvoor u kan betekenen, komen wij langs voor een intakegesprek. Op basis van het gesprek ontvangt u een voorstel en een kostenindicatie. In het vervolggesprek wordt bepaald of er een basis is om met elkaar samen te werken. Is dat het geval, dan volgt een uitgebreide offerte, inclusief een plan van aanpak.


Contact

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een afspraak.


Marcel van Heemskerk

06-28274077

Marcelvanheemskerk@ymlogic.nl

integraal productiekosten besparen
Productie Planning Tool


Deze oplossing zorgt voor meer inzicht in het planningsproces, waardoor productiemiddelen optimaal kunnen worden ingezet. Dat bespaart tijd en dus geld.

 1.    Op de korte termijn: optimaal inzetten van medewerkers en machines, digitaal aansturen productieproces.

 2.    Op de middellange termijn: inzicht in bezettingsgraad, input voor S&OP planning, capaciteiten nivelleren

 3.    Op de lange termijn: inzicht in bezettingsgraad en in capaciteit- en optimalisatie vraagstukken

 

Productie Planning Tool

De kenmerken van een niet optimale productieplanning


 1. Verkeerde inschatting van levertijden en het overschrijden ervan omdat de planningspuzzel te ingewikkeld wordt en zaken niet over- en inzichtelijk zijn

 2. Inefficiënt/ad hoc gebruik van de aanwezige middelen: het ene moment staan machines stil, het andere moment moet er halsoverkop worden overgewerkt.

 3. Geen optimale samenwerking met ERP. De planning in ERP is gebaseerd op MRP (Material Requirements Planning). Op basis van de verwachte vraag naareindproducten, wordt de benodigde hoeveelheid grondstoffen vastgesteld enwanneer deze beschikbaar moeten zijn. MRP houdt echter geen rekening met een beperkte productiecapaciteit, de inzetbaarheid van mensen met bepaalde vakkennis of met volgorderestricties op machines.

 4. De planning wordt in Word of Excel opgesteld en bijgehouden.

integraal productiekosten optimaliseren

Wat levert de tool op


 1. Korte levertijden (goede inschatting, exact op tijd leveren)

 2. Efficiënt gebruik maken van de aanwezige middelen (besparing productiekosten,verhogen omzet)

 3. Planningstijd reduceren

 4. Planning makkelijker overdraagbaar

 5. Geen of weinig conversiewerk (aansluiting ERP systeem)

 6. Semiautomatisch plannen

 7. Planner heeft tijd voor optimalisatievraagstukken, verbeterplannen, strategische vraagstukken, et cetera

 8. Beslissingen elektronisch communiceren

 9. Resultaten real time verzamelen

 10. Real time monitoring en real time ingrijpen mogelijk

 11. Verwerken resultaten: elektronisch en real time

    copyright 2008 YM Logic                                    contact: 06 -28 27 40 77                                           mail: info@ymlogic.nl