Maatwerk Trainingen en Workshops op locatie


Productieplanning
Middenkadermanagement en medewerkers leren aan de hand van een case uit hun organisatie hoe een goede productieplanning wordt opgebouwd.

Prestatie-indicatoren
Directie, management en medewerkers leren wat prestatie-indicatoren zijn en hoe deze moeten worden toegepast. Tijdens de training worden prestatie-indicatoren vastgesteld die van toepassing zijn op hun dagelijks werk.

Goederenstroombeheersing   
Middenkadermanagement en medewerkers leren hoe zij de interne goederenstroom binnen hun organisatie – van ontvangst grondstoffen en halffabricaten tot aan het leveren van het eindproduct of dienst – optimaal kunnen beheersen.

Housekeeping & Werkplekorganisatie
Middenkadermanagement en medewerkers leren hoe ze hun werkomgeving en hun werkplek netjes kunnen houden en waarom dat belangrijk is.

Manufacturing Excellence / Samen Slimmer & Creatiever werken
Directie en management leren om Samen Slimmer & Creatiever Werken toe te passen binnen hun onderneming (zie de productkaart Samen Slimmer & Creatiever Werken)

Elimineren van verspillingen
Management (hoger- en middenkader) leert verspillingen binnen het bedrijf te herkennen, te meten en te verminderen. Daarbij wordt gestuurd op het verminderen van kosten en het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid en kwaliteit.

Tracking & tracing
Management (hoger- en middenkader) leert welke wettelijke eisen er zijn aan het kunnen traceren van producten binnen de voedingsmiddelenindustrie. Na deelname kunnen zij dit direct toepassen binnen hun organisatie en daar waar nodig zaken verbeteren.

OEE / gericht verbeteren
Management (hoger- en middenkader) leert om de Overal Equipment Efficiency (standaard machinerendement) inzichtelijk te maken. Daarmee worden stilstanden en storingen verkomen en wordt het rendement van mens en machine verhoogd.

Kennisoverdracht

Vorigehome.html
YM Logic gespecialiseerd interne logistiek productielogistiek

gespecialiseerd in interne- en productielogistiek voor het MKB

integraal productiekosten besparen
Kennisoverdracht


Er is onvoldoende kennis in huis om logistieke vraagstukken op te lossen. Of om capaciteitsproblemen gestructureerd aan te pakken. Op dat moment is het noodzakelijk om die kennis in huis te halen. Dan kan door gerichte trainingen aan management en medewerkers of door het inschakelen van een extern bureau als coach of als ‘extra handjes’. 


YM Logic draagt kennis over door:

  1. Het in huis geven van op maat gemaakte trainingen en workshops voor directie, management en medewerkers

  2. Het begeleiden/coachen van medewerkers

  3.    Advies & Begeleiding

 

De YM Logic aanpak

Om te kunnen beoordelen of en wat onze Kennisoverdracht voor u kan betekenen, komen wij langs voor een intakegesprek. Op basis van het gesprek ontvangt u een voorstel en offerte.


Contact

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een afspraak.
integraal productiekosten optimaliseren

Marcel van Heemskerk

06-28274077

Marcelvanheemskerk@ymlogic.nl

 

    copyright 2008 YM Logic                                    contact: 06 -28 27 40 77                                           mail: info@ymlogic.nl