Vorigeoplossingen.html
YM Logic gespecialiseerd interne logistiek productielogistiek

Gespecialiseerd in interne- en productielogistiek voor het MKB

Samen Slimmer & Creatiever Produceren

De YM Logic aanpak


Om te kunnen beoordelen of en wat Samen Slimmer & Creatiever Werken voor u kan betekenen, komen wij langs voor een intakegesprek. Tevens wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Op basis van het gesprek en de ingevulde vragenlijst, volgt een terugkoppeling. Indien gewenst, voert YM Logic daarna een bedrijfsscan uit. Afhankelijk van de grootte van een bedrijf, neemt een bedrijfsscan twee tot drie dagen in beslag.


Bedrijfsscan

 1. Fabrieksrondleiding

 2. Interviews met management, leidinggevenden en medewerkers

 3. Analyseren processen, papierstroom, registratie- en informatiemomenten


De bedrijfsscan geeft inzicht in:

 1. Of de registratie- en informatiemomenten optimaal zijn

 2. Of processen effectief zijn ingericht

 3. Of de systemen de processen goed ondersteunen

 4. Of de organisatie optimaal is ingericht

 5. Waar de verbeter mogelijkheden zitten

 6. Welke oplossingen (methode en tools) ingezet kunnen worden

 7. Welke resultaten daarmee behaald worden

 8. Hoe YM Logic daarbij kan ondersteunen


Contact

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een afspraak.


Marcel van Heemskerk

06-28274077

Marcelvanheemskerk@ymlogic.nl

integraal productiekosten optimaliseren
integraal productiekosten besparen
Samen Slimmer & Creatiever Produceren


Deze door YM Logic ontwikkelde methode helpt bedrijven Lean te produceren en/of te werken en zo minimaal 15% op hun productiekosten te besparen! De methode kan worden ondersteund door diverse tools (software) waarmee bedrijven in staat zijn om resultaten en knelpunten inzichtelijk te maken en werkwijzen te borgen.

 

Hoe herkent u of u Samen Slimmer & Creatiever kan produceren


 1. Veel tijd kwijt aan afstemmen en vergaderen om de productie in goede banen te leiden

 2. Veel tijd kwijt aan het blussen van brandjes

 3. Veel en/of dubbele administratieve handelingen om de productie aan te sturen en te volgen

 4. Doelstellingen voor wat betreft kwaliteit, levertijd en kosten zijn niet door vertaald naar het sturende en uitvoerende niveau

 5. Veel papierstromen nodig om de productie aan te sturen

 6. De werksfeer is niet optimaal:

 7. -medewerkers voelen zich ondergewaardeerd

 8. -directie/management heeft het gevoel dat het beter kan

Wat is de gedachte achter Samen Slimmer & Creatiever Produceren


Samen

 1. Alle medewerkers maken gebruik van dezelfde data

 2. Primaire processen, eenduidige uitvoering

 3. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijke

 4. Bedrijfsdoelen zijn bekend en vertaald naar het sturende en uitvoerende niveau

 5. Gereguleerde overlegstructuur (waarover, wie, wat, frequentie, actiepunten)


Slimmer

Automatisering:

 1. Digitale aansturing en instructies

 2. Digitale registratie en informatie

 3. Gestandaardiseerde rapportages

 4. Borgen van resultaten en controles


Algemeen:

 1. Focus ligt op de knelpunten

 2. Gericht verbeteren van knelpunten en verspillingen


Creatiever

 1. Door snel en constructief diverse scenario’s uit te werken, wordt flexibel en effectief omgegaan met externe factoren of onverwachte gebeurtenissen

Het resultaat


Wat levert de methode op?

 1. Besparing op directe en indirecte personeelskosten

 2. Besparing op het verbruik van materialen en grondstoffen

 3. Verhoging van de interne en externe leverbetrouwbaarheid

 4. Verminderen van klachten, levertijd en kwaliteit

 5. Inzicht in verspillingen en knelpunten waardoor u gericht kunt verbeteren

 6. Verkorting van doorlooptijden

 7. De mogelijkheid om snel en constructief diverse scenario’s uit te werken,waardoor flexibel wordt omgegaan met externe factoren of onverwachte gebeurtenissen.

    copyright 2008 YM Logic                                    contact: 06 -28 27 40 77                                           mail: info@ymlogic.nl